Lokalizacja

Firma Aluship Technology znajduje się w Gdańsku, w północnej Polsce w przemysłowej części centrum miasta, na terenach byłej Stoczni Gdańskiej.


Poka¿ Aluship Technology na wiêkszej mapie